O nás

deratizace dezinfekce dezinsekceNabízíme deratizace, dezinsekce, dezinfekce, sanace dřevin, likvidace plevelů, vyklízecí práce a montáže ochranných sítí proti ptactvu.

Společnost se zabývá akutním a preventivním bojem proti škůdcům. Poskytujeme komplexní servis z hlediska prevence, dlouhodobé spolupráce. Při výkonu činnosti používáme moderní techniku s prověřenou technologií.

V rámci diskrétnosti Vám můžeme nabídnout i neoznačený vůz

Hlavní motta: zkušenost a odbornost


Při veškerých pracích zajišťujeme stoprocentní odbornost (dle §58 zák. 258/2000 Sb.)

Nabízíme i naprostou diskrétnost

Po domluvě se zákazníkem jsme k dispozici v danou hodinu za stejných cenových podmínek

Všechny asanační práce provádíme v souladu se zákonem 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích

Používáme pouze přípravky uvedené v „Seznamu ohlášených přípravků ministerstvem zdravotnictví, resp. seznamu schválených přípravků USKVBL Brno pro ochrannou dezinsekci a deratizaci“ a dle zák. 120/2002 Sb. o biocidech

Ke každému aplikovanému a zavedenému přípravku předkládáme bezpečnostní list

Přípravky pro dezinsekci a deratizaci aplikujeme v souladu s postupy uvedenými na etiketách

Použité obaly od přípravků, staré nástrahy a uhynulé škůdce likvidujeme mimo objekty objednatele dle zák. 477/2001 Sb. o obalech a zák. 185/2001 o odpadech ve spolupráci s naším smluvním partnerem FCC, a.s.

Poskytujeme bezplatný poradenský servis

Jsme pojištěni proti mimořádným událostem spojených se škodnou událostí ze strany dodávající firmy vůči objednateli u Generali Pojišťovna, a.s.

Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR a evropské asociace sdružení DDD Confederation of European Pest Control Association (CEPA)

Jsme plátci DPH

Seriózně, kvalitně, spolehlivě a naše působnost není omezena. Nabízíme naše DDD služby pro Liberecký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Královohradecký kraj, Pardubický kraj a Hlavní město Praha.

Těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Váš kolektiv Profi DDD

!!!Pozor!!!
Štěnice se objevují výrazně více než loni. Dezinsekce štěnic Liberec, Praha a okolí.